Dathlu Wythnos y Beic gyda Pharêd Pŵer Pedal

Paratowch am antur gyffrous yn ystod Wythnos y Beic

Cwrs Hyfedredd Beiciau

Cwrs Hyfedredd Beiciau i bobl ifanc 8-16 oed.

Croeso i Pŵer Pedal

Beicio i Bawb yn dathlu Gwirfoddolwyr Gwych yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr!

Pŵer Pedal yw ein gwasanaeth beiciau sy’n cynnig hwyl, therapi a theimlad o gyflawniad i bobl o bob gallu.

Mae’r gwasanaeth wedi’i leoli ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun, Wrecsam. Mae gennym fflyd o feiciau safonol ac arbenigol gan gynnwys beiciau tair-olwyn, beiciau llaw, beiciau cadeiriau olwyn a beiciau ochr-yn-ochr. Mae llwybr beicio di-draffig yn mynd o amgylch y parc hefyd lle gall ein cwsmeriaid fwynhau beicio mewn amgylchedd diogel a sâff.

Mae’r amrywiaeth o feiciau arbenigol a beiciau tair-olwyn yn helpu llawer o bobl â galluoedd a chyflyrau iechyd gwahanol i ymarfer, cyflawni nodau a chael hwyl ar yr un pryd.

Ac os hoffech logi beic safonol, defnyddio un o’n beiciau hygyrch, dysgu sut i reidio beic, neu fynd am daith feiciau gyda’r teulu, gallwn eich helpu.

Watch the video to find out more: 

Riau Agor

Dydd Mercher
9.30am - 4.00pm
Dydd Gwener
9.30am - 4.00pm

Diolch i chi, Loteri’r Cod Post am y cyllid diweddar.

Diolch i chi, Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi a weinyddir gan CGGC, am y cyllid diweddar.

TWITTER:

NEWYDDION DIWEDDARAF:

cy